surajpur.gov.in - /settlement/surajpur/Kuruwa/


[To Parent Directory]

3/29/2011 4:06 PM 777284 Aana binjhiya_Ujar gond.PDF
3/29/2011 4:04 PM 777297 Amarsai gond.PDF
3/29/2011 4:05 PM 777297 Amarsai gond_Aana binjhiya.PDF
3/30/2011 2:00 PM 777258 Asha Gond_Kawla Gond_Koili Panika_Mu Ganeshiya Panikin.PDF
3/29/2011 5:55 PM 777282 Bada Noharsai Rajwar 2.PDF
3/29/2011 5:55 PM 777237 Bada Noharsai Rajwar.PDF
3/29/2011 5:56 PM 777282 Bada Noharsai Rajwar_Chhota Noharsai Rajwar.PDF
3/30/2011 1:54 PM 777257 Bade Sundar Rajwar_Sumaru Gond.PDF
3/30/2011 11:56 AM 777272 Baijnath Rajwar_Bhagwat Sahu.PDF
3/30/2011 11:51 AM 777279 Baran rajwar_Barpariha uraon.PDF
3/30/2011 11:52 AM 777215 Barpariha uraon_Bagar panika_Bigna panika.PDF
3/30/2011 11:56 AM 777298 Bhagwat Sahu_Bhujbal Gond.PDF
3/30/2011 11:58 AM 777255 Bhajan Gond_Manbodh Lohar.PDF
3/30/2011 11:58 AM 777296 Bhogalu Gond_Bhogalu Sahu.PDF
3/30/2011 11:57 AM 777295 Bhujbal Gond 2.PDF
3/30/2011 11:56 AM 777298 Bhujbal Gond.PDF
3/30/2011 11:57 AM 777299 Bhujbal Gond_Bhurri Gond.PDF
3/30/2011 11:54 AM 777286 Bigan Panika_Biru Gond.PDF
3/30/2011 11:54 AM 777252 Biru Gond_Bisun Gond.PDF
3/30/2011 11:55 AM 777247 Bisun Gond_Butu Gond.PDF
3/30/2011 11:55 AM 777295 Budhiyar Uraon_Budhu Rajwar.PDF
3/30/2011 11:55 AM 777294 Buna Chamar_Betsai Panika.PDF
3/29/2011 4:58 PM 777295 Charku Uraon.PDF
3/29/2011 4:58 PM 777290 Charku Uraon_Chaina Rajwar_Chome uraon.PDF
3/30/2011 11:55 AM 777181 Chhota Butu Gond_Budhiyar Uraon.PDF
3/29/2011 5:56 PM 777291 Chhota Noharsai Rajwar.PDF
3/29/2011 5:58 PM 777273 Chhote Patu Gond.PDF
3/30/2011 1:53 PM 777174 Chhote Sundar Rajwar.PDF
3/29/2011 5:06 PM 777286 Chome uraon_Chhapan dev dubey.PDF
3/29/2011 5:13 PM 777290 Dagru rajwar_Chhota Dokari rajwar_Dokari rajwar.PDF
3/29/2011 5:20 PM 777242 Dalganjan gond_Dalganjan rajwar_Dalu gond.PDF
3/29/2011 5:18 PM 777271 Dalgar gond.PDF
3/29/2011 5:19 PM 777273 Dalgar gond_Dalganjan gond.PDF
3/29/2011 5:21 PM 777261 Dalu gond.PDF
3/29/2011 5:21 PM 777286 Dalu gond_Dauli binjhiya.PDF
3/29/2011 5:22 PM 777286 Dauli binjhiya_Dasru panika_Dilram gond.PDF
3/29/2011 5:23 PM 777297 Devbaran ram pande_Devti panika.PDF
3/29/2011 5:25 PM 777299 Dhani panika_Dhani gond_Dhiyan rajwar.PDF
3/29/2011 5:29 PM 777249 Dhirsai uraon_Dhirsai_Nanhka rajwar.PDF
3/29/2011 5:26 PM 777295 Dhiyan rajwar.PDF
3/29/2011 5:27 PM 777298 Dhiyan rajwar_Dhirsai uraon.PDF
3/29/2011 5:15 PM 777254 Dhunuwa gond_Dholu rajwar_Tahsil ram dubey.PDF
3/29/2011 5:23 PM 777291 Dilram gond.PDF
3/29/2011 5:24 PM 777184 Doda panika_Dhansai kanwar.PDF
3/30/2011 2:02 PM 777297 Dokari Godiya_Dalu Rajwar_Nirmal Bargah_Pawan Panika.PDF
3/29/2011 5:14 PM 777202 Dokari rajwar.PDF
3/29/2011 5:14 PM 777292 Dokari rajwar_Dhadhu gond_Dhunuwa gond.PDF
3/30/2011 11:40 AM 777205 Faguwa uraon_Fadul uraon_Fuchan binjhiya.PDF
3/30/2011 11:40 AM 777298 Fakir uraon_Faguwa uraon.PDF
3/30/2011 11:41 AM 777292 Fuchan binjhiya.PDF
3/30/2011 11:50 AM 777299 Fuchan binjhiya_Fudan panika.PDF
3/30/2011 11:50 AM 777291 Fudan panika_Baiga uraon_Bartau gond.PDF
3/29/2011 4:54 PM 777274 Gahbar Gond_Geda Uraon.PDF
3/29/2011 4:03 PM 777282 Gairmajruwa aam 2.PDF
3/29/2011 4:02 PM 777298 Gairmajruwa aam.PDF
3/29/2011 4:03 PM 777281 Gairmajruwa aam_Aadharatiya uraon.PDF
3/29/2011 4:00 PM 777249 Gairmajruwa khorposdar 2.PDF
3/29/2011 4:01 PM 777266 Gairmajruwa khorposdar 3.PDF
3/29/2011 3:59 PM 777228 Gairmajruwa khorposdar.PDF
3/30/2011 2:01 PM 777287 Ganga Gond_Jagan Rajwar_Jundra Rajwar_Jolo Binjhiya.PDF
3/29/2011 4:54 PM 777251 Geda Uraon_Gosai Uraon.PDF
3/29/2011 4:56 PM 777273 Ghasi Gond.PDF
3/29/2011 4:57 PM 777233 Ghortu Gond.PDF
3/29/2011 4:56 PM 777297 Ghursai Uraon_Ghortu Gond.PDF
3/29/2011 3:58 PM 777285 Gochar_Gairmajruwa khorposdar.PDF
3/29/2011 4:55 PM 777279 Gohandul Goond.PDF
3/30/2011 1:58 PM 777269 Hiraman Gond 2.PDF
3/30/2011 1:57 PM 777219 Hiraman Gond.PDF
3/30/2011 1:59 PM 777296 Hondolo Uraon_Amarsai Loahr.PDF
3/30/2011 1:59 PM 777226 Hukumsai Rajwar.PDF
3/29/2011 5:08 PM 777161 Jaikaran rajwar_Jaikaran bargah_Jaila gond.PDF
3/29/2011 5:09 PM 777282 Jaila gond_Jailal binjhiya.PDF
3/29/2011 5:09 PM 777227 Jailal binjhiya.PDF
3/29/2011 5:11 PM 777292 Jhabu rajwar_Jhagal gond.PDF
3/29/2011 5:12 PM 777267 Jhagal gond_Tuharu gond.PDF
3/29/2011 5:10 PM 777271 Jhagar rajwar_Jhabu rajwar.PDF
3/29/2011 5:10 PM 777293 Jokhu gond_Jhagar rajwar.PDF
3/29/2011 5:07 PM 777294 Jundra rajwar_Jaikaran rajwar.PDF
3/29/2011 4:09 PM 777284 Kanhairam pande_Karman binjhiya_Karru binjhiya.PDF
3/29/2011 4:13 PM 777248 Karru binjhiya 2.PDF
3/29/2011 4:11 PM 777235 Karru binjhiya.PDF
3/29/2011 4:17 PM 777290 Kashiram dubey 2.PDF
3/29/2011 4:18 PM 777287 Kashiram dubey 3.PDF
3/29/2011 4:26 PM 777279 Kashiram dubey 4.PDF
3/29/2011 4:13 PM 777277 Kashiram dubey.PDF
3/29/2011 4:26 PM 777289 Kashiram dubey_Kuli binjhiya.PDF
3/29/2011 4:53 PM 777255 Khosra Binjhiya_Gahbar Gond.PDF
3/29/2011 4:51 PM 777201 Khuranu Binjhiya_Kurti Chamar.PDF
3/29/2011 4:48 PM 777282 Krishna ram pandey_Kutari Panika_Mu Khurani godin.PDF
3/29/2011 4:27 PM 777288 Kuli binjhiya.PDF
3/29/2011 4:28 PM 777281 Kuli binjhiya_Krishna ram pandey.PDF
3/29/2011 4:52 PM 777233 Kurti Chamar_Khosra Binjhiya.PDF
3/30/2011 1:48 PM 777259 Lali panika_Loharu Gond.PDF
3/30/2011 1:47 PM 777262 Lathadu Uraon_Lada Binjhiya.PDF
3/30/2011 1:27 PM 777299 Mahaveer Mishra_Mansai Uraon_Mansai Rajwar.PDF
3/30/2011 1:26 PM 777297 Mahdei Binjhiya.PDF
3/30/2011 1:26 PM 777274 Mahkul Binjhiya_Mahdei Binjhiya.PDF
3/30/2011 1:25 PM 777287 Mahkul Uraon_Mahkul Binjhiya.PDF
3/30/2011 1:28 PM 777295 Mansai Rajwar.PDF
3/30/2011 11:59 AM 777279 Mantri Gond.PDF
3/30/2011 1:29 PM 777293 Midhu Rajwar_Mirlu Kewta.PDF
3/30/2011 1:29 PM 777238 Migu Uron_Midhu Rajwar.PDF
3/30/2011 1:30 PM 777253 Moati Gond_Mohan Rajwar.PDF
3/30/2011 1:32 PM 777274 Mohan Gond.PDF
3/30/2011 1:32 PM 777263 Mohan Gond_Moharsai Rajwar.PDF
3/30/2011 1:31 PM 777294 Mohan Rajwar_Mohan Gond.PDF
3/30/2011 1:34 PM 777284 Mohar Gond_Moharu Panika.PDF
3/30/2011 1:33 PM 777277 Moharsai Rajwar_Mohar Gond.PDF
3/30/2011 1:35 PM 777287 Moharu Panika_Ratan Bargah.PDF
3/29/2011 4:49 PM 777234 Mu Khurani godin_Khuranu Binjhiya.PDF
3/30/2011 2:06 PM 777295 Mu Salhin Godin_Hiracharan Chamar.PDF
3/30/2011 1:52 PM 777217 Mu Sutabi panditain_Shiva Gond.PDF
3/29/2011 5:31 PM 777298 Nabu kasera_Nim uraon_Niranjan binjhiya.PDF
3/29/2011 5:30 PM 777298 Nanhka rajwar_Nanhka gond_Nanhku rajwar.PDF
3/29/2011 5:54 PM 777275 Niranjan binjhiya 2.PDF
3/29/2011 5:32 PM 777178 Niranjan binjhiya.PDF
3/29/2011 5:57 PM 777299 Nohar Prasad Dubey.PDF
3/29/2011 5:57 PM 777299 Nohar Prasad Dubey_patu Gond.PDF
3/30/2011 11:39 AM 777296 Parai uraon_Premsai rajwar.PDF
3/29/2011 6:00 PM 777295 Parshu Binjhiya_Paliha Bargah.PDF
3/30/2011 11:37 AM 777256 Parsu binjhiya_Paliha bargah.PDF
3/30/2011 2:03 PM 777294 Pathariha Panika_Bagholi Bargah_Budhu Gond_Bhajan Rajwar_Mansai Rajwar.PDF
3/30/2011 11:39 AM 777288 Potu rajwar_Fakir uraon.PDF
3/29/2011 5:59 PM 777295 Pradhan Rajwar_Parshu Binjhiya.PDF
3/30/2011 11:38 AM 777288 Putla binjhiya_Punai uraon.PDF
3/29/2011 3:56 PM 777294 PWD_Manwar gawtiya_Mohan gond_Bargahi.PDF
3/30/2011 1:45 PM 777284 Ram Sinha Gond.PDF
3/30/2011 1:46 PM 777298 Ram Sinha Gond_Ramlal Dubey.PDF
3/30/2011 2:04 PM 777240 Ramadhin Panika_Ramsai Gond_Ramlal Lohar_Rurha Gond.PDF
3/30/2011 1:37 PM 777270 Rameshar Kalwar_Ram Rajwar.PDF
3/30/2011 1:46 PM 777290 Ramlal Dubey_Latak Lohar.PDF
3/30/2011 1:38 PM 777268 Ramprasad Binjhiya_Ramsai Uraon.PDF
3/30/2011 1:42 PM 777283 Ramsai Gond_Ram Sinha Gond.PDF
3/30/2011 1:42 PM 777205 Ramsai Rajwar_Ramsai Gond.PDF
3/30/2011 1:41 PM 777298 Ramsai Uraon.PDF
3/30/2011 1:37 PM 777295 Ramtahal Rajwar.PDF
3/30/2011 1:36 PM 777277 Ransai Gond_Rameshar Kalwar.PDF
3/29/2011 3:58 PM 777256 Ransai panika_Manbodh lohar_Gochar.PDF
3/30/2011 1:35 PM 777275 Ratan Bargah_Ransai Gond.PDF
3/30/2011 1:51 PM 777181 Sahas Ram Bodiya_Sadhuram pandey.PDF
3/30/2011 1:49 PM 777283 Sahdev Gond_Sahdev Nau_Sahas Ram Bodiya.PDF
3/30/2011 1:48 PM 777249 Sarha Panika_Sahdev Gond.PDF
3/30/2011 1:52 PM 777299 Sirru Gond_Chhote Sundar Rajwar.PDF
3/30/2011 1:56 PM 777294 Sohan Rajwar_Hiraman Gond.PDF
3/30/2011 1:55 PM 777289 Somaru Chamar_Sohan Rajwar.PDF
3/30/2011 1:55 PM 777299 Sonsai Uraon_Sobhit Gond.PDF
3/30/2011 1:54 PM 777299 Sumaru Gond.PDF
3/29/2011 5:16 PM 777293 Tahsil ram dubey_Tatu uraon.PDF
3/29/2011 5:17 PM 777284 Thaula rajwar.PDF
3/29/2011 5:17 PM 777175 Thaula rajwar_Dakhalsai panika_Dakhal rajwar.PDF
3/29/2011 5:12 PM 777291 Tuharu gond_Dagru rajwar.PDF
3/29/2011 4:08 PM 777295 Uday panika_Kanhairam pande.PDF
3/29/2011 4:07 PM 777176 Ude gond.PDF
3/29/2011 4:07 PM 777270 Ude gond_Ude panika.PDF