surajpur.gov.in - /settlement/Pratappur/Gonda/


[To Parent Directory]

12/1/2010 11:25 AM 777240 Alma Rajwar_Karman Rajwar.PDF
12/1/2010 11:35 AM 777198 Baban Panika_Baran Panika_Budhan Panika.PDF
12/1/2010 11:48 AM 777282 Bada Ramsai Rajwar_Ramu Cherwa_Lacchan Panika_Laxmi Narayan Singh.PDF
12/1/2010 11:38 AM 777269 Bhikhari Rajwar.PDF
12/1/2010 11:39 AM 777254 Bhikhari Rajwar_Bhuwaneshwar Singh.PDF
12/1/2010 11:40 AM 777295 Bhuwaneshwar Singh 2.PDF
12/1/2010 11:40 AM 777252 Bhuwaneshwar Singh.PDF
12/1/2010 11:41 AM 777293 Bhuwaneshwar Singh_Bhothi Rajwar.PDF
12/1/2010 11:59 AM 777196 Bigan Kodaku_Bechu Ghanshi_Bokha Ghanshi.PDF
12/1/2010 11:35 AM 777295 Budhan Panika_Budhu Panika_Mu Budhani Kanwar.PDF
12/1/2010 11:58 AM 777270 Charku Dhobi_Jonharu Panika_Parshu Panika_Batu Dhobi_Bandhan Ghanshi.PDF
12/1/2010 11:32 AM 777241 Daroga Rajwar_Dhani Panika_Dhanivar Rajwar.PDF
12/1/2010 11:33 AM 777297 Dhanivar Rajwar.PDF
12/1/2010 11:33 AM 777298 Dhanivar Rajwar_Dhanohar Rajwar.PDF
12/1/2010 11:34 AM 777223 Dhanohar Rajwar_Naiku Panika_Paklu Dhobi.PDF
12/1/2010 11:20 AM 777293 Gairmajruwa 2.PDF
12/1/2010 11:21 AM 777272 Gairmajruwa 3.PDF
12/1/2010 11:21 AM 777268 Gairmajruwa 4.PDF
12/1/2010 11:22 AM 777272 Gairmajruwa 5.PDF
12/1/2010 11:23 AM 777268 Gairmajruwa 6.PDF
12/1/2010 11:23 AM 777283 Gairmajruwa Aam.PDF
12/1/2010 11:23 AM 777238 Gairmajruwa Aam_Lal Jagdish Sharan Singh.PDF
12/1/2010 11:19 AM 777223 Gairmajruwa.PDF
12/1/2010 11:27 AM 777294 Ganga Ram Rajwar_Ghuran Panika.PDF
12/1/2010 11:28 AM 777257 Ghuran Panika.PDF
12/1/2010 11:29 AM 777288 Ghurwa Chamar_Lal Jagdish Sharan Singh.PDF
12/1/2010 11:56 AM 777265 Harinandan Rajwar.PDF
12/1/2010 11:57 AM 777266 Harinandan Rajwar_Hirasai Ghanshi_Gawtu Cherwa_Chaitu Rajwar.PDF
12/1/2010 11:26 AM 777167 Kesho Rajwar_Guput Rajwar_Ganga Ram Rajwar.PDF
12/1/2010 11:30 AM 777289 Lal Jagdish Sharan Singh.PDF
12/1/2010 11:30 AM 777167 Lal Jagdish Sharan Singh_Jitrai Rajwar_Tedya Ghanshi.PDF
12/1/2010 11:24 AM 777290 Lal Jagdish Sharan Singh_Mu Anraj Kunwar_Alma Rajwar.PDF
12/1/2010 11:49 AM 777294 Laxmi Narayan Singh 2.PDF
12/1/2010 11:49 AM 777250 Laxmi Narayan Singh.PDF
12/1/2010 11:42 AM 777283 Manrakhan Rajwar.PDF
12/1/2010 11:42 AM 777267 Manrakhan Rajwar_Mukhram Rajwar.PDF
12/1/2010 11:44 AM 777294 Moharsai Rajwar.PDF
12/1/2010 11:44 AM 777287 Moharsai Rajwar_Mohan Rajwar_Mohita Bargah.PDF
12/1/2010 11:45 AM 777295 Mohita Bargah_Raghuvar Bargah.PDF
12/1/2010 11:36 AM 777277 Mu Budhani Kanwar_Venkateshwar Sharan Singh.PDF
12/1/2010 11:43 AM 777297 Mukhram Rajwar.PDF
12/1/2010 11:43 AM 777298 Mukhram Rajwar_Moharsai Rajwar.PDF
12/1/2010 11:18 AM 777288 P.W.D._Manwar_Mohita Bargah_Jhurai Panika_Gochar.PDF
12/1/2010 11:47 AM 777299 Ramdin Kewat_Ramlal Rajwar.PDF
12/1/2010 11:47 AM 777281 Ramlal Rajwar_Chhota Ramsai Rajwar.PDF
12/1/2010 11:46 AM 777285 Ramtahal Rajwar.PDF
12/1/2010 11:46 AM 777218 Ramtahal Rajwar_Ramdin Rajwar_Ramdin Kewat.PDF
12/1/2010 11:50 AM 777205 Sheetal Rajwar 2.PDF
12/1/2010 11:50 AM 777292 Sheetal Rajwar.PDF
12/1/2010 11:51 AM 777267 Sheetal Rajwar_Sibaran Panika_Sukhram Rajwar.PDF
12/1/2010 11:56 AM 777285 Sobha Rajwar.PDF
12/1/2010 11:54 AM 777160 Sodhu Rajwar.PDF
12/1/2010 11:54 AM 777187 Sodhu Rajwar_Sonsai Rajwar.PDF
12/1/2010 11:55 AM 777296 Sonsai Rajwar.PDF
12/1/2010 11:55 AM 777241 Sonsai Rajwar_Sobha Rajwar.PDF
12/1/2010 11:52 AM 777296 Sukhram Rajwar.PDF
12/1/2010 11:52 AM 777270 Sukhram Rajwar_Suna Dhobi.PDF
12/1/2010 11:53 AM 777249 Suna Rajwar_Sodhu Rajwar.PDF
12/1/2010 11:31 AM 777293 Tiwari Rajwar_Daroga Rajwar.PDF
12/1/2010 11:37 AM 777230 Venkateshwar Sharan Singh.PDF
12/1/2010 11:38 AM 777248 Venkateshwar Sharan Singh_Bhikhari Rajwar.PDF