surajpur.gov.in - /settlement/Odagi/Karauti_Thana 99/


[To Parent Directory]

2/21/2011 1:35 PM 777294 Adani Rajwar_Antu Kumhar.PDF
2/21/2011 1:33 PM 777252 Akalu Kanwar.PDF
2/21/2011 1:33 PM 777280 Akalu Kanwar_Atwari Kanwar.PDF
2/22/2011 11:19 AM 777298 Amrit Basudev_Govind Kumhar_Jagat Ram Basudev_Jagan Gond.PDF
2/21/2011 2:36 PM 777293 Amrit Pando_Kaila Kanwar.PDF
2/21/2011 1:35 PM 777180 Antu Kumhar.PDF
2/21/2011 1:36 PM 777253 Antu Kumhar_Anu Kanwar.PDF
2/21/2011 1:34 PM 777298 Atibal Kanwar.PDF
2/21/2011 1:34 PM 777262 Atibal Kanwar_Adani Rajwar.PDF
2/21/2011 1:34 PM 777288 Atwari Kanwar_Atibal Kanwar.PDF
2/21/2011 4:09 PM 777269 Bachan Kanwar_Bachan Kumhar.PDF
2/21/2011 4:09 PM 777296 Bachan Kumhar_Bajaru Kanwar.PDF
2/21/2011 4:12 PM 777299 Bagar Kumhar_Balak Kanwar.PDF
2/21/2011 4:29 PM 777299 Baiga Kanwar_Bodra Kanwar_Bodra Kanwar.PDF
2/21/2011 4:08 PM 777256 Bairaghi Pando_Bachan Kanwar.PDF
2/21/2011 4:10 PM 777285 Bajaru Kanwar.PDF
2/21/2011 4:12 PM 777270 Balak Kanwar_Balmukund Ram Mishra.PDF
2/21/2011 4:11 PM 777245 Bali Rajwar_Bagar Kumhar.PDF
2/21/2011 4:13 PM 777294 Balmukund Ram Mishra.PDF
2/21/2011 4:13 PM 777267 Balmukund Ram Mishra_Bikala Kanwar.PDF
2/21/2011 4:11 PM 777298 Bandhu Kanwar_Bali Rajwar.PDF
2/21/2011 4:30 PM 777287 Bharna Kanwar 2.PDF
2/21/2011 4:31 PM 777249 Bharna Kanwar 3.PDF
2/21/2011 4:30 PM 777278 Bharna Kanwar.PDF
2/21/2011 4:31 PM 777298 Bharna Kanwar_Bhukhal Pando_Bhukhal Ghashi.PDF
2/21/2011 4:33 PM 777275 Bhogel Kanwar.PDF
2/21/2011 4:34 PM 777290 Bhogel Kanwar_Majuriha Kanwar_Mu Majhili Kanwarin.PDF
2/21/2011 4:33 PM 777286 Bhogna Ghashi_Bhogel Kanwar.PDF
2/21/2011 4:32 PM 777299 Bhukhal Ghashi_Bhuluwa Rajwar.PDF
2/21/2011 4:32 PM 777297 Bhuluwa Rajwar 2.PDF
2/21/2011 4:32 PM 777292 Bhuluwa Rajwar.PDF
2/21/2011 4:14 PM 777290 Bigna Kanwar.PDF
2/21/2011 4:15 PM 777231 Bigna Kanwar_Bindra Banshdev_Birbal Rajwar.PDF
2/21/2011 4:16 PM 777282 Birbal Rajwar.PDF
2/21/2011 4:17 PM 777297 Birbal Rajwar_Budhani Kanwar.PDF
2/21/2011 4:29 PM 777297 Bodra Kanwar_Bhaira Pando.PDF
2/21/2011 4:28 PM 777290 Buddhu Rajwar.PDF
2/21/2011 4:17 PM 777241 Budhani Kanwar.PDF
2/21/2011 4:24 PM 777280 Budhiman Kanwar_Budhram Bargah.PDF
2/21/2011 4:25 PM 777295 Budhram Bargah_Buddhu Rajwar.PDF
2/21/2011 4:28 PM 777298 Burju Kanwar.PDF
2/21/2011 2:53 PM 777258 Chamaru Gond.PDF
2/21/2011 2:53 PM 777296 Charan Panika_Chintaman Pando.PDF
2/21/2011 3:06 PM 777295 Chullu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:07 PM 777265 Chullu Kanwar_Chholo Pando.PDF
2/21/2011 3:27 PM 777263 Dakhal Kumhar_Daya Kanwar.PDF
2/21/2011 3:28 PM 777272 Dalganjan Kumhar.PDF
2/21/2011 3:30 PM 777297 Dalganjan Kumhar_Dilbandhu Kumhar.PDF
2/21/2011 3:26 PM 777257 Daula Kumhar_Dakhal Kumhar.PDF
2/21/2011 3:28 PM 777272 Daya Kanwar_Dalgir Ghashi_Dalganjan Kumhar.PDF
2/21/2011 4:05 PM 777223 Dhanu Pando_Dhiran Cherwa.PDF
2/21/2011 3:24 PM 777184 Dhuran Kanwar_Tatu Kanwar.PDF
2/21/2011 4:04 PM 777298 Dila Kanwar_Devar Pando_Dhanu Pando.PDF
2/21/2011 4:02 PM 777231 Dilbandhu Kumhar 2.PDF
2/21/2011 3:31 PM 777294 Dilbandhu Kumhar.PDF
2/21/2011 4:02 PM 777270 Dilbandhu Kumhar_Dila Kanwar.PDF
2/21/2011 1:32 PM 777229 Gairmajruwa Aam_Akalu Kanwar.PDF
2/21/2011 1:30 PM 777279 Gairmajruwa Sarkar 2.PDF
2/21/2011 1:30 PM 777268 Gairmajruwa Sarkar 3.PDF
2/21/2011 1:30 PM 777279 Gairmajruwa Sarkar 4.PDF
2/21/2011 1:30 PM 777263 Gairmajruwa Sarkar 5.PDF
2/21/2011 1:31 PM 777294 Gairmajruwa Sarkar 6.PDF
2/21/2011 1:32 PM 777220 Gairmajruwa Sarkar 7.PDF
2/21/2011 1:29 PM 777245 Gairmajruwa Sarkar.PDF
2/21/2011 1:32 PM 777297 Gairmajruwa Sarkar_Gairmajruwa Aam.PDF
2/21/2011 2:47 PM 777227 Gambhira Gond.PDF
2/21/2011 2:49 PM 777255 Gedi Gond_Gedi Rajwar.PDF
2/21/2011 2:49 PM 777296 Gedi Rajwar_Gokul Ghashiya.PDF
2/21/2011 2:51 PM 777294 Ghashi Panika.PDF
2/21/2011 2:51 PM 777284 Ghashi Uraon_Ghinu Panika_Ghuthal Ghashi.PDF
2/21/2011 2:52 PM 777292 Ghursai Kanwar_Ghursai Panika.PDF
2/21/2011 2:52 PM 777292 Ghuruwa Bargah_Chamaru Gond.PDF
2/21/2011 2:52 PM 777290 Ghuthal Ghashi_Ghursai Kanwar.PDF
2/21/2011 1:26 PM 777269 Gochar_Gairmajruwa Sarkar.PDF
2/21/2011 2:50 PM 777271 Goti Kumhar.PDF
2/21/2011 2:48 PM 777284 Gulwa Kanwar.PDF
2/21/2011 2:48 PM 777288 Gulwa Kanwar_Gedi Gond.PDF
2/21/2011 2:47 PM 777296 Gurdil Kanwar_Gulwa Kanwar.PDF
2/22/2011 11:16 AM 777296 Hardul Kanwar_Hirasai Gond.PDF
2/22/2011 11:17 AM 777289 Hirasai Gond_Hirasai Rajwar.PDF
2/22/2011 11:18 AM 777271 Hirasai Rajwar_Hublal Kanwar.PDF
2/22/2011 11:19 AM 777287 Hublal Kanwar.PDF
2/21/2011 3:07 PM 777299 Jadu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:08 PM 777205 Jadu Kanwar_Jidhan Kanwar_Jurra Kanwar.PDF
2/21/2011 3:11 PM 777242 Jaikaran Gond.PDF
2/21/2011 3:11 PM 777297 Jaikaran Gond_Jokhan Lohar.PDF
2/22/2011 11:20 AM 777293 Jarhar Pando_Tewari Bargah_Dakhal Pando_Mu.Niraso Kanwarin.PDF
2/21/2011 3:10 PM 777291 Jethu Kumhar.PDF
2/21/2011 3:10 PM 777298 Jethu Rajwar.PDF
2/21/2011 3:12 PM 777299 Jhakkad Kanwar.PDF
2/21/2011 3:12 PM 777245 Jhakkad Kanwar_Jhari Kanwar.PDF
2/21/2011 3:13 PM 777200 Jhari Kanwar.PDF
2/21/2011 3:13 PM 777274 Jhirga Kanwar.PDF
2/21/2011 3:14 PM 777298 Jhirga Kanwar_Jhulan Rajwar.PDF
2/21/2011 3:14 PM 777223 Jhulan Rajwar.PDF
2/21/2011 3:15 PM 777297 Jhulan Rajwar_Tingali Rajwar.PDF
2/21/2011 3:09 PM 777240 Jurra Kanwar.PDF
2/21/2011 3:09 PM 777259 Jurra Kanwar_Jethu Rajwar.PDF
2/21/2011 2:37 PM 777250 Kailan Gond.PDF
2/21/2011 2:38 PM 777273 Kanhaiya Kanwar_Kawla Kumhar.PDF
2/21/2011 2:39 PM 777292 Kawla Kumhar.PDF
2/21/2011 2:39 PM 777261 Kebra Kumhar.PDF
2/21/2011 2:40 PM 777207 Kebra Kumhar_Kotela Panika.PDF
2/21/2011 2:46 PM 777255 Kharbhaj Kanwar_Khedu Kanwar.PDF
2/21/2011 2:46 PM 777255 Khedu Kanwar_Ganpatlal Halwai_Gambhira Gond.PDF
2/22/2011 10:59 AM 777291 Labar Kanwar_Lautu Kanwar.PDF
2/22/2011 11:00 AM 777240 Lautu Kanwar.PDF
2/21/2011 4:35 PM 777252 Mahaveer Ram Chaubey.PDF
2/21/2011 4:36 PM 777292 Mahaveer Ram Chaubey_Mahipal Panika.PDF
2/21/2011 4:36 PM 777266 Mahipal Panika_Manjhi Kanwar.PDF
2/21/2011 4:34 PM 777299 Manbodh Ahir_Manohar Kanwar.PDF
2/21/2011 4:37 PM 777294 Mandhari Kumhar.PDF
2/21/2011 4:38 PM 777296 Mandhari Kumhar_Mudra Kanwar_Medhiha Kanwar.PDF
2/21/2011 4:37 PM 777257 Manjhi Kanwar 2.PDF
2/21/2011 4:36 PM 777266 Manjhi Kanwar.PDF
2/21/2011 4:34 PM 777282 Manohar Kanwar_Mahaveer Ram Chaubey.PDF
2/21/2011 4:38 PM 777222 Medhiha Kanwar.PDF
2/22/2011 10:50 AM 777232 Mohari Kanwar 2.PDF
2/22/2011 10:49 AM 777293 Mohari Kanwar.PDF
2/21/2011 4:18 PM 777297 Mu Budhani Gondin_Budhiman Kanwar.PDF
2/21/2011 4:07 PM 777295 Nandu Kanwar_Faguwa panika_Futaru Ghashi.PDF
2/21/2011 4:06 PM 777265 Nanhka Rajwar_Nandu Kanwar.PDF
2/21/2011 4:05 PM 777291 Nanka Rajwar_Nanhka Kumhar_Nanhka Rajwar.PDF
2/21/2011 1:25 PM 777291 P.W.D_Jirat Sarkar_Manwar Gawatiya.PDF
2/22/2011 11:21 AM 777240 Pusau Bargah_Bhaira Kanwar_Holsai Ghanshi.PDF
2/22/2011 10:51 AM 777187 Radhika Prasad Mishra.PDF
2/22/2011 10:50 AM 777299 Raghu Kumhar.PDF
2/22/2011 10:51 AM 777230 Raghu Kumhar_Raghu Bargah_Ramesar Ghanshi.PDF
2/22/2011 10:52 AM 777290 Ram Kanwar.PDF
2/22/2011 10:55 AM 777298 Rambharos Bargah_Ramlal Kanwar.PDF
2/22/2011 10:53 AM 777298 Ramdayal Kanwar 2.PDF
2/22/2011 10:53 AM 777292 Ramdayal Kanwar.PDF
2/22/2011 10:54 AM 777290 Ramdayal Kanwar_Ramprsad Ghanshi_Ramfal Kanwar.PDF
2/22/2011 10:55 AM 777278 Ramlal Kanwar.PDF
2/22/2011 10:56 AM 777251 Ramsai Rajwar.PDF
2/22/2011 10:56 AM 777266 Ramsai Rajwar_Ramprsad Singh.PDF
2/22/2011 10:57 AM 777241 Rangu Kanwar.PDF
2/22/2011 10:58 AM 777276 Rupi Rajwar.PDF
2/22/2011 10:58 AM 777288 Rupi Rajwar_Lati Gond_Labar Kanwar.PDF
2/22/2011 11:04 AM 777296 Sahdev Gond.PDF
2/22/2011 11:02 AM 777280 Sangram Panika_Santoshi Sahu.PDF
2/22/2011 11:03 AM 777241 Santoshi Sahu.PDF
2/22/2011 11:03 AM 777298 Sarso Pando_Sahdev Gond.PDF
2/22/2011 11:08 AM 777294 Shivbalak Rajwar.PDF
2/22/2011 11:09 AM 777250 Shivbalak Rajwar_Shivlal Rajwar.PDF
2/22/2011 11:09 AM 777296 Shukdu Kumhar.PDF
2/22/2011 11:10 AM 777291 Shukdu Kumhar_Sukdev Kumhar.PDF
2/22/2011 11:07 AM 777294 Sita Pando.PDF
2/22/2011 11:14 AM 777296 Sona Kanwar.PDF
2/22/2011 11:13 AM 777299 Sonsai Cherwa.PDF
2/21/2011 1:25 PM 777285 Sonsai Cherwa_Bargahi_Kotla Panika_Gochar.PDF
2/22/2011 11:15 AM 777237 Sonu Rajwar.PDF
2/22/2011 11:15 AM 777298 Sonu Rajwar_Shobhit Panika.PDF
2/22/2011 11:11 AM 777294 Subaran Gond.PDF
2/22/2011 11:12 AM 777287 Subaran Gond_Sumeri Kanwar.PDF
2/22/2011 11:11 AM 777297 Sukhlal Rajwar_Subaran Gond.PDF
2/21/2011 3:25 PM 777266 Tatu Kanwar 2.PDF
2/21/2011 3:24 PM 777293 Tatu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:25 PM 777266 Tatua Kanwar_Daula Pando.PDF
2/21/2011 3:16 PM 777165 Tehangu Kanwar_Thunu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:17 PM 777297 Thunu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:19 PM 777279 Thunu Kanwar_Dhuran Kanwar.PDF
2/21/2011 3:16 PM 777252 Tilahi Ahir_Tehangu Kanwar.PDF
2/21/2011 3:16 PM 777283 Tingali Rajwar.PDF