surajpur.gov.in - /settlement/Bhaiyathan/Palma/


[To Parent Directory]

1/11/2011 4:04 PM 777285 bada sukal kanwar_sufal kanwar_sukher bargah.PDF
1/11/2011 3:34 PM 777268 Bajaru Kanwar_Banju Kanwar.PDF
1/11/2011 3:35 PM 777245 Banju Kanwar_Barkat Ali Miya.PDF
1/11/2011 3:36 PM 777294 Barkat Ali Miya_Barnu Bargah_Butu Kanwar.PDF
1/11/2011 3:43 PM 777265 Bhatu Kanwar 2.PDF
1/11/2011 3:42 PM 777297 Bhatu Kanwar.PDF
1/11/2011 3:43 PM 777280 Bhatu Kanwar_Bhairo Kanwar.PDF
1/11/2011 3:44 PM 777293 Bholi Rajwar.PDF
1/11/2011 3:45 PM 777259 Bholi Rajwar_Manohar Kanwar.PDF
1/11/2011 3:39 PM 777295 Budal Panika_Budhu Rajwar.PDF
1/11/2011 3:41 PM 777299 Budhu Panika_Baisakhu Kanwar_Bodhan Panika.PDF
1/11/2011 3:40 PM 777278 Budhu Rajwar_Budhu Panika.PDF
1/11/2011 3:36 PM 777289 Butu Kanwar_Budhau Lohar_Budhani Kanwar.PDF
1/11/2011 3:23 PM 777299 Dalal Miya_Dasru Kanwar_Dilbandhu Kanwar.PDF
1/11/2011 3:26 PM 777142 Dhighu Lohar_Dhagra Panika_Nakru Kanwar.PDF
1/11/2011 3:24 PM 777288 Dhirsai Cherwa_Dhiru Kanwar.PDF
1/11/2011 3:25 PM 777255 Dhiru Kanwar_Dhadhu Panika.PDF
1/11/2011 3:24 PM 777271 Dilbandhu Kanwar_Dhirsai Cherwa.PDF
1/11/2011 1:16 PM 777295 Dunda Kanwar.PDF
1/11/2011 12:59 PM 777222 gairmajruwa 10.PDF
1/11/2011 1:00 PM 777299 gairmajruwa 11.PDF
1/11/2011 12:56 PM 777284 gairmajruwa 2.PDF
1/11/2011 12:56 PM 777252 gairmajruwa 3.PDF
1/11/2011 12:57 PM 777287 gairmajruwa 4.PDF
1/11/2011 12:57 PM 777298 gairmajruwa 5.PDF
1/11/2011 12:57 PM 777265 gairmajruwa 6.PDF
1/11/2011 12:58 PM 777260 gairmajruwa 7.PDF
1/11/2011 12:58 PM 777294 gairmajruwa 8.PDF
1/11/2011 12:59 PM 777285 gairmajruwa 9.PDF
1/11/2011 1:01 PM 777292 gairmajruwa aam_akalu kanwar_alpa kanwar.PDF
1/11/2011 12:55 PM 777287 gairmajruwa.PDF
1/11/2011 1:00 PM 777219 gairmajruwa_gairmajruwa aam.PDF
1/11/2011 1:04 PM 777283 gambhira cherwa.PDF
1/11/2011 1:06 PM 777269 gambhira cherwa_gulam haidar khan.PDF
1/11/2011 1:08 PM 777290 geda panika_goluwa kanwar.PDF
1/11/2011 1:07 PM 777180 gethi cherwa_gedla kanwar.PDF
1/11/2011 1:09 PM 777261 ghurfekan biyar.PDF
1/11/2011 1:08 PM 777266 gohndul kanwar_gharbhren kanwar_bada ghasi kanwar_ghurfekan biyar.PDF
1/11/2011 1:06 PM 777285 gulam haidar khan_gethi cherwa.PDF
1/11/2011 4:18 PM 777298 Habula kanwar_Hari kanwar.PDF
1/11/2011 4:19 PM 777268 Hari kanwar 2.PDF
1/11/2011 4:18 PM 777295 Hari kanwar.PDF
1/11/2011 4:19 PM 777293 Hari kanwar_Hirawan kanwar.PDF
1/11/2011 4:20 PM 777272 Hirawan kanwar.PDF
1/11/2011 4:20 PM 777259 Hirawan kanwar_Hirasai panika_Hublal kanwar.PDF
1/11/2011 4:21 PM 777294 Hublal kanwar.PDF
1/11/2011 4:22 PM 777234 Hublal kanwar_Ganpet panika_Dhundha cherwa_Prem basdeva.PDF
1/11/2011 1:10 PM 777299 jagat kanwar_jassu sonar.PDF
1/11/2011 1:12 PM 777298 jairam kanwar_jairam kanwar.PDF
1/11/2011 1:11 PM 777297 jassu sonar_jugul kanwar_jairam kanwar.PDF
1/11/2011 1:12 PM 777291 jholu kanwar.PDF
1/11/2011 1:13 PM 777264 jholu kanwar_tantan kanwar_tuicha dhobi.PDF
1/11/2011 1:03 PM 777296 karlha cherwa_kanhai ghasi_kalyan gond.PDF
1/11/2011 1:02 PM 777293 katwari kanwar.PDF
1/11/2011 1:03 PM 777297 kishun kanwar_kodeha kanwar.PDF
1/11/2011 1:04 PM 777290 koli kanwar_gambhirsai kanwar.PDF
1/11/2011 3:48 PM 777277 Maha Kanwar.PDF
1/11/2011 3:49 PM 777296 Maha Kanwar_Mansai Panika.PDF
1/11/2011 3:54 PM 777299 Mangal Kanwar_Raghunath Panika.PDF
1/11/2011 3:46 PM 777265 Manohar Kanwar_Maha Kanwar.PDF
1/11/2011 12:54 PM 777295 manwar_shivratan rajwar_dhirsai cherwa_barnu bargah.PDF
1/11/2011 3:52 PM 777281 Mithu Kanwar 2.PDF
1/11/2011 3:51 PM 777294 Mithu Kanwar.PDF
1/11/2011 4:22 PM 777286 Mu bholi sahuwain_Raghuveer panika_Ramprasad sonar_Hanip miya.PDF
1/11/2011 3:53 PM 777297 Mudwa Kanwar_Murli Kanwar_Moti Kanwar_Mangal Kanwar.PDF
1/11/2011 3:27 PM 777168 Nakru Kanwar.PDF
1/11/2011 3:30 PM 777251 Nanda Kanwar_Noormahammad Kalal_Pathari Kanwar.PDF
1/11/2011 3:28 PM 777294 Nandlal Kanwar.PDF
1/11/2011 3:29 PM 777299 Nandlal Kanwar_Nanda Kanwar.PDF
1/11/2011 3:32 PM 777296 Palli Sunar.PDF
1/11/2011 3:33 PM 777238 Palli Sunar_Parbhu Kanwar_Potu Lohar.PDF
1/11/2011 3:31 PM 777280 Pathari Kanwar.PDF
1/11/2011 3:31 PM 777294 Pathari Kanwar_Palli Sunar.PDF
1/11/2011 12:53 PM 777289 Pwd_exc dept_manwar.PDF
1/11/2011 3:55 PM 777283 Raghunath Panika_Ramcharan Panika_Ramdin Kanwar_Ramdilu Panika.PDF
1/11/2011 3:59 PM 777296 Rama Prasad Singh_Rupan Lohar_Sauta Kanwar_Shivcharan Panika.PDF
1/11/2011 12:55 PM 777258 ramcharan panika_gochar_gairmajruwa.PDF
1/11/2011 3:58 PM 777208 Ramnath Lohar_Rama Prasad Singh.PDF
1/11/2011 4:00 PM 777289 Shivcharan Panika_Shivnandan Saw.PDF
1/11/2011 4:01 PM 777299 Shivnandan Saw_Shivratan Rajwar.PDF
1/11/2011 4:02 PM 777299 Shivratan Rajwar.PDF
1/11/2011 4:15 PM 777286 Sukher kanwar 2.PDF
1/11/2011 4:05 PM 777298 sukher kanwar.PDF
1/11/2011 4:16 PM 777234 Sukher kanwar_Sundra kanwar.PDF
1/11/2011 4:17 PM 777251 Sumeri kanwar_Habula kanwar.PDF
1/11/2011 4:17 PM 777276 Sundra kanwar_Sumeri kanwar.PDF
1/11/2011 3:21 PM 777295 Tantu Kanwar.PDF
1/11/2011 3:22 PM 777274 Tantu Kanwar_Daula Kanwar_Dalal Miya.PDF
1/11/2011 3:21 PM 777288 Tantu Kanwar_Tantu Kanwar.PDF
1/11/2011 1:15 PM 777294 Tegna Kanwar 2.PDF
1/11/2011 1:15 PM 777279 Tegna Kanwar.PDF
1/11/2011 1:16 PM 777293 Tegna Kanwar_Daghap Kanwar_Dunda Kanwar.PDF
1/11/2011 1:14 PM 777296 Tuku Kanwar.PDF
1/11/2011 1:14 PM 777297 Tuku Kanwar_Tuku Kanwar.PDF
1/11/2011 1:02 PM 777263 usaru panika_katwari kanwar.PDF