surajpur.gov.in - /settlement/Bhaiyathan/Batra/


[To Parent Directory]

1/21/2011 10:57 AM 777295 Aagarsai Rajwar_Avtar Pando.PDF
1/21/2011 10:53 AM 777296 Achambhit Kumhar_Achambhit Panika_Achambhit Rajwar.PDF
1/21/2011 10:54 AM 777279 Achambhit Rajwar 2.PDF
1/21/2011 10:54 AM 777298 Achambhit Rajwar 3.PDF
1/21/2011 10:54 AM 777275 Achambhit Rajwar.PDF
1/21/2011 10:55 AM 777294 Adan Rajwar_Arjun Ram Mishra.PDF
1/21/2011 1:02 PM 777227 Akalu Panika_Mu Ajoniya Kalwarin_Awdha Rajwar_Kishun Rajwar.PDF
1/21/2011 10:56 AM 777279 Arjun Ram Mishra.PDF
1/21/2011 10:56 AM 777268 Arjun Ram Mishra_Aagarsai Rajwar.PDF
1/21/2011 11:49 AM 777143 Baccha Sahu_Bantha Rajwar_Bagar Panika.PDF
1/21/2011 11:28 AM 777293 Bada Dasrath Rajwar.PDF
1/21/2011 10:59 AM 777284 Bada Gajraj Rajwar_ Gajraj Gond.PDF
1/21/2011 12:33 PM 777294 Bada Moharsai Rajwar.PDF
1/21/2011 12:43 PM 777295 Bada Ramlal Rajwar_Chhota Ramlal Rajwar.PDF
1/21/2011 12:46 PM 777294 Bada Ramsai Rajwar.PDF
1/21/2011 12:46 PM 777298 Bada Ramsai Rajwar_Rupan Gond_Rupan Rajwar.PDF
1/21/2011 11:50 AM 777288 Bagar Panika.PDF
1/21/2011 11:50 AM 777299 Bagar Panika_Baghsai Gond.PDF
1/21/2011 11:51 AM 777289 Baghsai Gond.PDF
1/21/2011 11:51 AM 777249 Baghsai Gond_Vikram Panika_Bigan Panika_Bindeshwar Prasad.PDF
1/21/2011 11:47 AM 777292 Baiga Gond_Baiga Rajwar.PDF
1/21/2011 11:47 AM 777297 Baiga Rajwar_Bakhori Rajwar.PDF
1/21/2011 12:18 PM 777289 baitholi rajwar_bodhan panika.PDF
1/21/2011 11:48 AM 777294 Bakhori Rajwar.PDF
1/21/2011 11:59 AM 777276 Beni Ram Updhyay_Baitholi Ghanshi.PDF
1/21/2011 1:06 PM 777225 Besahu Pando_Bhukhal Rajwar_Bhogala Panika_Bhothu Bargah.PDF
1/21/2011 12:19 PM 777257 bhagdhar panika_bhaju rajwar.PDF
1/21/2011 12:23 PM 777294 bhairoram dube_bhogli rajwar.PDF
1/21/2011 12:20 PM 777253 bhaju rajwar.PDF
1/21/2011 12:21 PM 777293 bhaju rajwar_bhikhari rajwar_bhikhi chamar.PDF
1/21/2011 12:21 PM 777246 bhikhu panika.PDF
1/21/2011 12:24 PM 777297 bhogli rajwar.PDF
1/21/2011 12:24 PM 777132 bhogli rajwar_bhondu rajwar_bhola rajwar.PDF
1/21/2011 12:25 PM 777291 bhola rajwar_matru sahu.PDF
1/21/2011 1:07 PM 777297 Bhondu Ghasi_Mohit Gond_Ramdil Bargah_Ramnath Bargah.PDF
1/21/2011 12:23 PM 777299 bhujwal panika_bhusar pando_bhairoram dube.PDF
1/21/2011 12:21 PM 777297 bhuwar rajwar.PDF
1/21/2011 12:22 PM 777298 bhuwar rajwar_bhukhla panika.PDF
1/21/2011 11:54 AM 777293 Bihari Gond.PDF
1/21/2011 11:55 AM 777256 Bihari Gond_Bihari Nau.PDF
1/21/2011 11:55 AM 777286 Bihari Nau.PDF
1/21/2011 11:53 AM 777256 Bindeshwar Prasad.PDF
1/21/2011 11:54 AM 777262 Bindeshwar Prasad_Bidhun Panika.PDF
1/21/2011 11:56 AM 777297 Budhman Singh_Budhram Pando.PDF
1/21/2011 11:57 AM 777296 Budhram Rajwar 2.PDF
1/21/2011 11:58 AM 777223 Budhram Rajwar 3.PDF
1/21/2011 11:57 AM 777264 Budhram Rajwar.PDF
1/21/2011 11:59 AM 777293 Budhu Gond_Budhu Panika_Bechu Ram.PDF
1/21/2011 11:07 AM 777290 Chamaru Gond_Chamaru Pando.PDF
1/21/2011 11:10 AM 777285 Chamaru Rajwar_Chulu Chamar_Chhita Rajwar.PDF
1/21/2011 11:10 AM 777275 Chhita Rajwar_Chhotu Bargah.PDF
1/21/2011 12:44 PM 777275 Chhota Ramlal Rajwar 2.PDF
1/21/2011 12:45 PM 777293 Chhota Ramlal Rajwar 3.PDF
1/21/2011 12:44 PM 777294 Chhota Ramlal Rajwar.PDF
1/21/2011 11:27 AM 777299 Chhota Dasrath Rajwar_Bada Dasrath Rajwar.PDF
1/21/2011 10:59 AM 777267 Chhota Gajraj Rajwar_Bada Gajraj Rajwar.PDF
1/21/2011 12:32 PM 777269 Chhota Moharsai Rajwar.PDF
1/21/2011 11:25 AM 777298 Dalganjan Rajwar_Dalip Bargah_Dalip Rajwar.PDF
1/21/2011 11:26 AM 777288 Dalip Rajwar.PDF
1/21/2011 11:26 AM 777295 Dalip Rajwar_Chhota Dasrath Rajwar.PDF
1/21/2011 11:23 AM 777267 Damodar Das.PDF
1/21/2011 11:24 AM 777231 Damodar Das_Darogi Pando_ Darogi Rajwar.PDF
1/21/2011 11:25 AM 777296 Darogi Rajwar_Dalganjan Rajwar.PDF
1/21/2011 11:28 AM 777291 Dasaram Panika.PDF
1/21/2011 11:29 AM 777299 Dasaram Panika_Dhukhi Chamar.PDF
1/21/2011 11:31 AM 777287 Daulat Chamar_Dhanraj Panika_Dhansai Panika.PDF
1/21/2011 11:30 AM 777292 Devi Prasad Mishra 2.PDF
1/21/2011 11:29 AM 777296 Devi Prasad Mishra.PDF
1/21/2011 11:31 AM 777258 Devi Prasad Mishra_Devsaran Kalwar_Daulat Chamar.PDF
1/21/2011 11:33 AM 777288 Dhansai Panika_Dharamsai Ghanshi.PDF
1/21/2011 11:34 AM 777261 Dharamsai Ghanshi.PDF
1/21/2011 11:34 AM 777271 Dharamsai Ghanshi_Dhirsai Gond.PDF
1/21/2011 11:35 AM 777294 Dhirsai Gond.PDF
1/21/2011 11:35 AM 777294 Dhirsai Gond_Dhirsai Chamar.PDF
1/21/2011 11:22 AM 777269 Dhogli Rajwar.PDF
1/21/2011 11:23 AM 777246 Dhogli Rajwar_Damodar Das.PDF
1/20/2011 4:47 PM 777297 education dept_manwar gawtiya.PDF
1/21/2011 11:44 AM 777257 Fakkad Gond_Fitku Rajwar.PDF
1/21/2011 11:45 AM 777297 Fitku Rajwar_Furman Rajwar.PDF
1/21/2011 11:46 AM 777294 Fulsai Rajwar.PDF
1/21/2011 11:46 AM 777294 Furman Rajwar_Fulsai Rajwar.PDF
1/20/2011 5:15 PM 777299 gairmajruwa aam 2.PDF
1/20/2011 5:15 PM 777291 gairmajruwa aam 3.PDF
1/20/2011 5:15 PM 777269 gairmajruwa aam 4.PDF
1/20/2011 5:14 PM 777247 gairmajruwa aam.PDF
1/20/2011 5:10 PM 777297 gairmajruwa khorposdar 2.PDF
1/20/2011 5:10 PM 777251 gairmajruwa khorposdar 3.PDF
1/20/2011 5:10 PM 777253 gairmajruwa khorposdar 4.PDF
1/20/2011 5:11 PM 777291 gairmajruwa khorposdar 5.PDF
1/20/2011 5:11 PM 777284 gairmajruwa khorposdar 6.PDF
1/20/2011 5:12 PM 777296 gairmajruwa khorposdar 7.PDF
1/20/2011 5:12 PM 777241 gairmajruwa khorposdar 8.PDF
1/20/2011 5:13 PM 777294 gairmajruwa khorposdar 9.PDF
1/20/2011 5:09 PM 777299 gairmajruwa khorposdar.PDF
1/20/2011 5:13 PM 777246 gairmajruwa khorposdar_gairmajruwa aam.PDF
1/21/2011 11:00 AM 777134 Gajrup Gond_Gambhira Gond_Gambhira Bargah_Gambhira Bargah.PDF
1/21/2011 11:01 AM 777281 Gambhira Bargah.PDF
1/21/2011 11:02 AM 777231 Gambhira Bargah_Gambhira Rajwar.PDF
1/21/2011 11:02 AM 777296 Gambhira Rajwar_Gaya Kalwar_Guthalu Rajwar.PDF
1/21/2011 11:04 AM 777294 Ganga Gond.PDF
1/21/2011 11:05 AM 777280 Ganga Gond_Gangaram Rajwar.PDF
1/21/2011 11:06 AM 777299 Gangaram Rajwar_Gharbharan Panika_Ghuran Rajwar.PDF
1/21/2011 11:06 AM 777292 Ghuran Rajwar_Chandan Panika_Chamaru Gond.PDF
1/20/2011 5:08 PM 777247 gochar_gairmajruwa khorposdar.PDF
1/21/2011 11:03 AM 777224 Guthalu Rajwar.PDF
1/21/2011 11:04 AM 777299 Guthalu Rajwar_Godhi Panika_Ganga Gond.PDF
1/21/2011 1:00 PM 777213 Hiradhanwa Rajwar.PDF
1/21/2011 1:01 PM 777299 Hiradhanwa Rajwar_Mu Hiraman Dubain_Hira Pando_Hirasai Gond.PDF
1/21/2011 11:12 AM 777297 Jadu Sahu_Jamadhar Pando_Mu Jiriya Rajwarin.PDF
1/21/2011 11:11 AM 777292 Jagna Rajwar_Jagu Rajwar.PDF
1/21/2011 11:15 AM 777282 Jailu Gond_Jhagru Gond.PDF
1/21/2011 11:14 AM 777274 Jairam Gond 2.PDF
1/21/2011 11:15 AM 777192 Jairam Gond_Jailu Gond.PDF
1/21/2011 11:16 AM 777286 Jhagru Gond.PDF
1/21/2011 11:16 AM 777295 Jhagru Gond_Tirlo Gond_Tuntun Panika.PDF
1/21/2011 11:13 AM 777262 Jirodhan Rajwar_Jaipal Rajwar.PDF
1/21/2011 10:58 AM 777291 Khemsai Panika_Chhota Gajraj Rajwar.PDF
1/21/2011 1:02 PM 777275 Khodra Panika_Goge Panika_Ghasi Bargah_Jagarsai Rajwar.PDF
1/21/2011 10:57 AM 777294 Kishun Sahu_Kewala Sahu.PDF
1/21/2011 10:58 AM 777266 Konda Lohar_Kawlesar Kumhar_Khemsai Panika.PDF
1/21/2011 12:48 PM 777276 Likhan Rajwar_Lohar Pando_Sayamsundar Rajwar.PDF
1/21/2011 12:27 PM 777278 madhai rajwar_manbodh pando.PDF
1/21/2011 12:28 PM 777291 mahant pando_majhi rajwar.PDF
1/21/2011 12:28 PM 777179 majhi rajwar_mita gond_mirgiha pando.PDF
1/21/2011 12:27 PM 777272 manrakhan panika_mahto rajwar.PDF
1/20/2011 5:06 PM 777298 manwar gawtiya_sonsai rajwar_thakur gond_ramnath bargah.PDF
1/21/2011 12:26 PM 777191 matru sahu_madhai rajwar.PDF
1/21/2011 12:29 PM 777299 Miru Rajwar.PDF
1/21/2011 12:34 PM 777280 Mohra Rajwar.PDF
1/21/2011 12:34 PM 777286 Mohra Rajwar_Mangalu Bargah_Raghu Gond.PDF
1/21/2011 11:58 AM 777230 Mu Budhiyaro Rajwarin_Budhu Gond.PDF
1/21/2011 1:03 PM 777294 Mu Juki Panikin_Jaita Korwa_Tanka Gond_Dubul Sai Ghasi.PDF
1/21/2011 12:32 PM 777229 Muluksai Gond_Moharsai Bargah.PDF
1/21/2011 12:31 PM 777298 Muna Kanwar_Muluk Sai Gond.PDF
1/21/2011 12:30 PM 777297 Mutan Rajwar.PDF
1/21/2011 11:35 AM 777274 Nagwa Pando_Nanka Rajwar_Narind Gond.PDF
1/21/2011 11:38 AM 777269 Nanh Rajwar_Nithah Kumhar_Panchan Gond.PDF
1/21/2011 11:36 AM 777295 Narind Gond.PDF
1/21/2011 11:37 AM 777291 Narind Gond_Nanhku Kumhar_Nanh Rajwar.PDF
1/21/2011 1:05 PM 777284 Panchan Panika_Bauri Ghasi_Bandhu Bargah_Basant Gond.PDF
1/21/2011 11:39 AM 777293 Panchan Gond 2.PDF
1/21/2011 11:38 AM 777268 Panchan Gond.PDF
1/21/2011 11:39 AM 777291 Parmodhi Rajwar_Parsan Pando.PDF
1/21/2011 11:41 AM 777290 Parsadi Nau_Pirohit Rajwar.PDF
1/21/2011 11:41 AM 777279 Parsadi Rajwar.PDF
1/21/2011 11:40 AM 777281 Parsu Rajwar_Parsadi Rajwar.PDF
1/21/2011 11:42 AM 777297 Pirohit Rajwar.PDF
1/21/2011 11:44 AM 777153 Pirohit Rajwar_Pirohit Panika.PDF
1/21/2011 12:35 PM 777289 Raghu Gond_Raghunandan Panika_Raghunath Panika.PDF
1/21/2011 12:36 PM 777298 Raghunath Gond_Ragholi Panika_Ransai Gond.PDF
1/21/2011 12:36 PM 777295 Raghunath Panika_Raghunath Rajwar.PDF
1/21/2011 12:39 PM 777298 Ram Rajwar_Ramadhin Sahu.PDF
1/21/2011 12:39 PM 777294 Ramadhin Sahu.PDF
1/21/2011 12:40 PM 777228 Ramdas Pando_Ramdin Rajwar.PDF
1/21/2011 12:40 PM 777282 Ramdin Rajwar_Ramnath Panika_Ramprasad Rajwar.PDF
1/21/2011 12:38 PM 777250 Ramjhol Rajwar.PDF
1/21/2011 12:45 PM 777247 Ramlal Pando_Ramsai Gond_Bada Ramsai Rajwar.PDF
1/21/2011 12:41 PM 777259 Ramprasad Rajwar.PDF
1/21/2011 12:42 PM 777285 Ramprasad Rajwar_Ramrup Gond_Ramrup Rajwar.PDF
1/21/2011 12:42 PM 777296 Ramrup Rajwar_Bada Ramlal Rajwar.PDF
1/21/2011 1:07 PM 777228 Ramsai Panika_Lallu Sahu_Mu Sukhaman Gondin.PDF
1/21/2011 12:38 PM 777256 Ramtahal Gond_Ram Rajwar.PDF
1/21/2011 12:47 PM 777292 Ranjit Lohar_Likhan Rajwar.PDF
1/21/2011 12:37 PM 777291 Ransai Gond_Ramjhol Rajwar.PDF
1/21/2011 12:47 PM 777297 Rupan Rajwar_Ranjit Lohar.PDF
1/21/2011 12:49 PM 777295 Sahoran Gond_Sahoran Kumhar_Salik Gond.PDF
1/21/2011 12:49 PM 777297 Sayamsundar Rajwar_Sardari Pando_Sahoran Gond.PDF
1/21/2011 12:51 PM 777263 Shivbhajan Panika_Sitaram bargah.PDF
1/21/2011 12:50 PM 777290 Shivcharan Korwa_Shivnandan Panika.PDF
1/21/2011 12:52 PM 777299 Sidhan Rajwar.PDF
1/21/2011 12:51 PM 777295 Sitaram bargah.PDF
1/21/2011 12:52 PM 777285 Sitaram bargah_Sitaram Mishra_Sidhan Rajwar.PDF
1/21/2011 12:59 PM 777278 Somaru Rajwar_Sohbat Gond_Mu Saudhi Bargahin.PDF
1/21/2011 12:58 PM 777281 Sonai Panika_Sonaila Ghasi.PDF
1/21/2011 12:57 PM 777258 Sonai Gond_Sonai Panika_Sonai Panika.PDF
1/21/2011 12:58 PM 777296 Sonsai Rajwar.PDF
1/21/2011 12:55 PM 777297 Sukhala Gond_Sukhsai Gond.PDF
1/21/2011 12:54 PM 777257 Sukhana Panika.PDF
1/21/2011 12:54 PM 777291 Sukharam Gond_Sukhala Gond.PDF
1/21/2011 12:53 PM 777295 Sukhdev Bargah_Sukhdev Ram Dubey.PDF
1/21/2011 12:53 PM 777277 Sukhdev Ram Dubey_Sukhana Panika.PDF
1/21/2011 12:56 PM 777298 Sukhsai Gond_Sukhu Chamar_Subhran Gond.PDF
1/20/2011 5:08 PM 777296 sumer panika_gochar.PDF
1/21/2011 12:56 PM 777278 Sumeri Panika_Sonai Gond.PDF
1/21/2011 1:04 PM 777255 Tapeshari Sahu_Daula Panika_Mu Yashoda Rajwarin_Danga Korwa.PDF
1/21/2011 11:18 AM 777293 Tekman Rajwar.PDF
1/21/2011 11:21 AM 777288 Thakur Gond.PDF
1/21/2011 11:22 AM 777272 Thakur Gond_Dokri Bargah_Tiju Gond.PDF
1/21/2011 11:17 AM 777264 Tunu Bargah_Tekman Rajwar.PDF